Jesteś przewoźnikiem?

Regulamin

 • Użytkownik rejestrując się oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi punktami regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
 • Użytkownik podający dane podczas rejestracji oświadczone, iż są zgodne ze stanem faktycznym.
 • Użytkownik, który zamieszcza ogłoszenie w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat przebiegu ogłoszenia na adres email.
 • Użytkownik, który zamieszcza zapytanie, oraz swoje dane osobowe w serwisie, zgadza się na gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez Buso.pl zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyraża, także zgodę na otrzymywanie treści reklamowych.
 • Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych niezbędnych do realizacji zlecenia firmie przewozowej, której ofertę wybrał w ogłoszeniu.
 • Użytkownik ma prawo do nie wybrania z żadnej oferty firm przewozowych. Nie musi wybrierać oferty z najniższą ceną.
 • Opis zlecenia przewozu osób nie może wprowadzać w błąd firm przewozowych. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy w opisie zlecenia.
 • Buso.pl może uniemożliwić użytkownikowi pełne korzystanie z serwisu, jeżeli użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do usuwania lub edycji ogłoszenia.
 • Buso.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędnego funkcjonowania serwisu lub z powodu przerwy w funkcjonowaniu serwisu.
 • Buso.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane podczas dodawania ogłoszenia
 • Buso.pl nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie transportu osób Serwis Buso.pl nie bierze odpowiedzialności za czyny dokonane przez kogoś innego w imieniu użytkownika.
 • Ogłoszenia po zakończeniu są archiwizowane.
 • Ogłoszenie kończy się z chwilą : wybraniem oferty, usunięciem ogłoszenia
 • Buso.pl nie jest firmą transportową jest platformą umożliwiającą kontakt przewoźników z użytkownikami, którzy szukają firmy w celu transportu grupy osób. Buso nie może zagwarantować, że zleceniodawca i przewoźnik pomimo wyboru oferty ukończą proces usługi transportowej, w szczególności nie gwarantuje jakości wykonania usługi transportowej oraz dokonania zapłaty przez zleceniodawcę za wykonaną usługę transportową
 • Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług firmy przewozowej, jeżeli dane zawarte w ofercie nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
 • Po zakończeniu ogłoszenia użytkownik ma prawo do oceny usług świadczonych przez firmę transportową. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy, które wprowadza w błąd lub nie przestrzegają norm społecznych. Serwis w obecnej chwili oferuje darmowe usługi i jest prowadzony przez osobę fizyczną.
 • Buso.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w chwili potwierdzenia regulaminu przez użytkowników serwisu. Do czasu zaakceptowania nowego regulaminu użytkownik nie będzie mógł korzystać z serwisu na starych zasadach
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r.

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich firmy przewozowe mogą korzystać z serwisu Buso.pl.

 • Przewoźnik rejestrując się oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi punktami regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
 • Przewoźnik podający dane podczas rejestracji oświadczone, iż są zgodne ze stanem faktycznym.
 • Przewoźnik, który zamieszcza ofertę w ogłoszeniu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat przebiegu ogłoszenia na adres email.
 • Przewoźnik ma możliwość podglądu swoich danych podanych podczas rejestracji po zalogowaniu się na konto.
 • Przewoźnik, który zamieszcza informacje w serwisie, zgadza się na gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez Buso.pl zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyraża, także zgodę na otrzymywanie treści reklamowych.
 • Przewoźnik może korzystać z konta, dopiero po weryfikacji konta przez administrację Buso.pl. Dodatkowo administracja zastrzega sobie prawo do weryfikacji firmy przewozowej poprzez nadesłanie kopii dokumentów, które potwierdzają dane podane podczas rejestracji oraz uprawnienia przewoźnika do przewozu osób.
 • Przewoźnik wyraża zgodę na udostępnianie danych niezbędnych do realizacji zlecenia zleceniodawcy, który wybrał ofertę .
 • Firma przewozowa może posiadać tylko jedno konto.
 • Przewoźnik ma prawo do wycofania oferty do chwili zaakceptowania oferty przez zleceniodawcę lub do chwili przekroczenia planowanej daty podróży.
 • Przewoźnik nie musi podawać w ogłoszeniu ceny mniejszej, niż w pozostałych ofertach innych przewoźników.
 • Zarejestrowany przewoźnik może usunąć konto kontaktując się z administracją serwisu. Konto nie zostanie usunięte całkowicie . Dane takie jak nazwa użytkownika pozostaną w serwisie w celu zapewnienia poprawnej funkcjonalności strony. Prośba o usunięcie konta zostanie zrealizowana dopiero po pełnej weryfikacji konta, oraz po zamknięciu wszystkich aktualnych działań na koncie. Nasz adres email:biuro@buso.pl
 • Bez podania przyczyny będą usuwane lub edytowane konta przewoźników, które zawierają dane mogące wprowadzić lub wprowadzające w błąd.
 • Buso.pl może uniemożliwić pełne korzystanie z serwis, jeżeli przewoźnik narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do usuwania lub edycji oferty.
 • Buso.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędnego funkcjonowania serwisu lub z powodu przerwy w funkcjonowaniu serwisu.
 • Buso.pl nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie transportu osób
 • Serwis Buso.pl nie bierze odpowiedzialności za czyny dokonane przez kogoś innego w imieniu przewoźnika.
 • Oferty po zakończeniu ogłoszenia są archiwizowane.
 • Użytkownik ma prawo odstąpić od wykonywanie zlecenia, jeżeli dane zawarte w ogłoszenia nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
 • W przypadku wprowadzenia opłat przez Buso.pl. Administracja serwisu Buso.pl zobowiązuje się poinformować zarejestrowane firmy z pięciodniowym wyprzedzeniem od wprowadzenia tychże opłat. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość, która będzie dotyczyć wprowadzenia opłat lub rezygnacji ze współpracy, konto będzie usuwane z Buso.pl.
 • Serwis w obecnej chwili oferuje darmowe usługi i jest prowadzony przez osobę fizyczną
 • Buso.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w chwili potwierdzenia regulaminu przez użytkownika. Do czasu zaakceptowania nowego regulaminu użytkownik nie będzie mógł korzystać z serwisu na starych zasadach
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r.

Ostatnio dodana opinia

Brak opinii

Jesteś przewoźnikiem?

Twoje zapytanie zostało dodane.

Po zatwierdzeniu przez admnistrację otrzymasz emaila z odnośnikiem do zarządzania zapytaniem.

Dziękujemy za skorzystanie z naszego serwisu.